‘หยุดคำร้าย’ ลดความรุนแรงด้านจิตใจ

เมื่อปัญหาความรุนแรงในครอบครัวตกเป็นข่าว ใหญ่ในสังคมมาอย่างไม่ขาดสาย การรณรงค์ของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (รมว.พม.) จึงต้องขับเคลื่อนอย่างต่อเนื่องเช่นกัน ในปีนี้ มุ่งเน้นประเด็น “สร้างสรรค์ครอบครัวไร้รุนแรง ด้วยสื่อสารที่สร้างสรรค์” ด้วยคำขวัญว่า “หยุดคำร้ายทำลายครอบครัว”

ยีนที่เปลี่ยนไปทำให้คนเราไร้ความรู้สึกเจ็บปวด

การเปลี่ยนแปลงซึ่งเกิดขึ้นตามธรรมชาติในกลุ่มยีนที่ไม่ได้รับการศึกษามาก่อนหน้านี้สามารถที่จะป้องกันคนเราให้รับรู้ถึงความรู้สึกเจ็บปวดได้ และสิ่งนี้เป็นเรื่องที่ไม่ดีเลย มันจะทำให้พวกเราเกิดอันตรายเนื่องจากไม่ระวังถึงภัยคุกคามที่ทำให้เกิดการเจ็บปวด

เปิดลายแทงตลาด ‘ผักปลอดภัย’

“ตลาด” นับเป็นศูนย์รวมวัตถุดิบที่เป็นต้นทางของจานอาหารจากบ้าน ร้านขายอาหารต่าง ๆ แต่เมื่อขีดวงรอบของตลาดที่ขายวัตถุดิบของอาหารที่ปลอดภัยกลับมีอยู่อย่างจำกัด

เปิดนิทรรศการภาพถ่าย ‘100 วัน เปลี่ยนความโทมนัสเป็นพลัง’

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ร่วมกับสำนักวิจัยสังคมและสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข (สธ.) สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ สธ. จัดแถลง “100 วัน ร้อยเรื่อง เปลี่ยนความโทมนัสเป็นพลัง” พร้อมเปิดนิทรรศการภาพถ่าย เปลี่ยนความโทมนัสเป็นพลังอันยิ่งใหญ่ ที่จะจัดแสดงที่ลานวิคตอรี่ พ้อยส์ เกาะพญาไท อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ ตั้งแต่วันนี้ไปจนถึงวันที่ 22 ก.ย.2560