นายกฯ ประชุมกลุ่มจังหวัดนครชัยบุรินทร์

นายกรัฐมนตรี นำประชุมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมกลุ่มจังหวัดนครชัยบุรินทร์ ย้ำไม่ได้มาเรื่องการเมือง และไม่ใช่ใครดีด้วย แล้วจะให้งบฯ ทั้งหมดที่เสนอขอ ต้องผ่าน ครม.และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพิจารณา ย้ำส่วนราชการเดินหน้าตามวิสัยทัศน์ มั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เมื่อเวลา 08.30 น. ที่อาคารอเนกคุณาคาร มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) จะเป็นประธานการประชุมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 (นครชัยบุรินทร์ : นครราชสีมา-ชัยภูมิ-บุรีรัมย์-สุรินทร์) และการประชุมคณะรัฐมนตรีนอกสถานที่อย่างเป็นทางการ ครั้งที่ 3 ประจำปี 2561

นายกรัฐมนตรี ได้สวมเสื้อจากผ้าภูอัคนี ซึ่งเป็นผ้าพื้นเมืองบุรีรัมย์ และเยี่ยมชมนิทรรศการการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ โดยมี นายอนุสรณ์ แก้วกังวาล ผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ รศ.มาลิณี จุโฑปะมา อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ คณะผู้บริหารมหาวิทยาลัย และนักศึกษา ให้การต้อนรับและนำเยี่ยมชมนิทรรศการ ซึ่งประกอบด้วย ผลิตภัณฑ์สินค้า OTOP ขึ้นจำหน่ายบนสายการบิน ผลิตภัณฑ์ผ้าไหมไทย กระยาสารท ผ้าภูอัคนีภูมิปัญญาชาวบ้านในการย้อมสีผ้าของบ้านเจริญสุข อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดบุรีรัมย์ ซึ่งได้รับเลือกให้เป็นหมู่บ้าน OVC (OTOP Village Champion) ที่ได้รับการสนับสนุนจากกรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย

นอกจากนี้ยังมีสินค้าท้องถิ่น อาทิ ขนมเปี๊ยะ หมูเส้น จมูกข้าวผงชงดื่ม ผ้าไหมไทย เกลือขัดผิว และผลิตภัณฑ์จากข้าว โดยนายกรัฐมนตรีได้แนะนำให้มีการต่อยอดผลิตภัณฑ์และพัฒนารูปแบบให้น่าสนใจ รวมถึงงานวิจัยต่าง ๆ เพื่อการพัฒนาคุณภาพ เพิ่มมูลค่าสินค้า กระจายรายได้สู่ประชาชน และส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชนให้เป็นแหล่งกระจายรายได้ของคนในพื้นที่ รวมทั้งส่งเสริมให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สร้างความประทับใจให้กับนักท่องเที่ยวต่อไป พร้อมกันนี้ ยังได้ชื่นชมผู้ประกอบการที่มีความคิดสร้างสรรค์ดัดแปลงสินค้าให้เป็นที่สนใจได้ ขณะเดียวกันนายกรัฐมนตรีได้พบปะนักศึกษาคณะครุศาสตร์สาขาวิชานาฏศิลป์ ซึ่งนายกรัฐมนตรีขอให้ช่วยกันอนุรักษ์ความเป็นไทย และขอให้ปรับการแสดงนาฏศิลป์ให้กระชับลง

จากนั้น นายกรัฐมนตรีเป็นประธานการประชุมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 พร้อมกล่าวก่อนการประชุม ว่า การเดินทางลงพื้นที่ครั้งนี้ ไม่ได้มาด้วยเรื่องการเมืองใด ๆ ทั้งสิ้น แต่รัฐบาลพยายามเดินหน้าให้ครบกลุ่มจังหวัด โดยบางจังหวัดที่ไปไม่ได้ ได้เชิญผู้ว่าฯ มาร่วมประชุม เสนอแผนงานต่าง ๆ ซึ่งเป็นการสื่อสาร 2 ทาง

“อย่างไรก็ตาม รัฐบาลจำเป็นต้องวางแผนแม่บทไว้ก่อน แต่ก็รับฟังความเห็นของประชาชนด้วย และวางแผนให้สอดคล้องกัน ในส่วนของงบประมาณนั้น ไม่สามารถให้ทุกคนได้หมดตามที่ร้องขอ แต่ต้องมีการพิจารณาและปรับลดงบประมาณด้วย ไม่ใช่ขอมาล้านล้านบาท หรือหมื่นล้านบาทแล้วจะได้หมด เพราะต้องผ่านการพิจารณาจากคณะรัฐมนตรีและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ซึ่งเป็นไปตามหลักการบริหารแผ่นดิน ไม่ใช่ใครดีด้วยแล้ว ผมต้องให้ หรือให้ทุกอย่าง ทำแบบนั้นไม่ได้ เพราะต้องให้คนทั้งประเทศ เพื่อลดความเหลื่อมในสังคม” นายกรัฐมนตรี กล่าว

นายกรัฐมนตรี กล่าวอีกว่า ขอให้ส่วนราชการเดินหน้าตามวิสัยทัศน์ มั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน เพระรัฐบาลให้ความสำคัญกับยุทธศาสตร์ชาติ ซึ่งเน้นความมั่นคง ทั้งทางการเมืองและการทหาร รวมทั้งความมั่นคงภายใน ที่ประชาชนจะต้องมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน นอกจากนี้ จะต้องเพิ่มความสามารถในการแข่งขัน ซึ่งตลอด 4 ปีที่ผ่านมา มีการให้งบประมาณไปยังตำบล จังหวัด และกลุ่มจังหวัด โดยมีหลายโครงการที่สร้างความเข้มแข็งในพื้นที่ และยังเพิ่มความสามารถการแข่งขัน อำนวยความสะดวกให้ทุกอาชีพ.-สำนักข่าวไทย