กองทัพไทย-สิงคโปร์ ฝึกผสม คชสีห์ 2018

ทบ.จัดกองพันทหารราบจาก ทัพภาค 2 ฝึกผสม“คชสีห์ 2018” ที่นครราชสีมา

พ.อ.หญิง ศิริจันทร์ งาทอง รองโฆษกกองทัพบก กล่าวว่า จากความสัมพันธ์อันดีระหว่างกองทัพบกไทยและกองทัพบกสิงคโปร์ ในมิติด้านการทหารที่ได้มีการแลกเปลี่ยนความรู้ด้านการฝึก และการศึกษามาเป็นระยะเวลานาน ล่าสุด กองทัพไทยเป็นเจ้าภาพจัดการฝึกผสม “คชสีห์ 2018” (KOCHA SINGA) ครั้งที่ 20 ระหว่าง 27 เมษายน – 11 พฤษภาคม 2561 ณ ค่ายสุรนารี อ.เมือง จ.นครราชสีมา

การฝึกผสม “คชสีห์” เป็นการฝึกทางยุทธวิธีของหน่วยกองพันทหารราบ ตามโครงการความร่วมมือกองทัพบกไทยและกองทัพบกสิงคโปร์ ที่เริ่มดำเนินการมาตั้งแต่ปี 2540 สำหรับการฝึกในปีนี้ กองทัพบก มอบให้กองทัพภาคที่ 2 โดยกองพันทหารราบที่ 3 กรมทหารราบที่ 3 กองพลทหารราบที่ 3 จัดกำลังทหาร 563 นาย และกองทัพบกสิงคโปร์นำกำลังจากกองพันทหารยานเกราะที่ 40 กองพลน้อยยานเกราะที่ 8 จำนวน 140 นาย เข้าร่วมการฝึก เน้นการฝึกทักษะ ความชำนาญในการปฏิบัติงานจริง การประสานงานและเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างผู้บังคับหน่วยฝ่ายอำนวยการ และผู้ปฏิบัติงาน ของหน่วยระดับกองพันทั้งสองประเทศ รวมทั้งการแลกเปลี่ยนเทคโนโลยี

โดยการฝึกจะมีในหลายทักษะ อาทิ ความรู้ในเรื่องการต่อต้านวัตถุระเบิด, งานรักษาความสงบเรียบร้อย, การดำรงชีพในป่า, การรบในสิ่งปลูกสร้าง, ทักษะการป้องกันตนเองด้วยมือเปล่า รวมถึงการฝึกดำเนินกลยุทธด้วยกระสุนจริง ณ สนามฝึกทางยุทธวิธีกองทัพภาคที่ 2 บ้านภูลำใย อ.วังน้ำเขียว จ.นครราชสีมา

สำหรับพิธีปิดการฝึกผสม “คชสีห์ 2018” มีกำหนดจัดขึ้นในวันที่ 9 พฤษภาคม 2561 เวลา 10.00 น. ณ สนามฝึกทางยุทธวิธีกองทัพภาคที่ 2 โดย พล.อ.เฉลิมชัย สิทธิสาท ผู้บัญชาการทหารบก และ พลจัตวา โก๊ะ ซือ เฮา ผู้บัญชาการทหารบกสิงคโปร์ เป็นประธานร่วมกันในพิธีปิด พร้อมร่วมชมการดำเนินกลยุทธด้วยกระสุนจริง และชมการจัดแสดงยุทโธปกรณ์ของทั้งสองกองทัพด้วย

ทั้งนี้ ใน 7-9 พฤษภาคม 2561 ผบ.ทบสิงคโปร์อยู่ระหว่างเยือนกองทัพไทยอย่างเป็นทางการหลังเข้ารับตำแหน่งใหม่ โดยในวันนี้ เวลา 14.00 น. มีกำหนดเข้าเยี่ยมคำนับผู้บัญชาการทหารบก ณ กองบัญชาการกองทัพบก.-สำนักข่าวไทย